IZLETI, PONUDBA

Več informacij:

ZTK Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci
Telefon: 02 541 35 80, Mobilni telefon: 040 505 171
E-pošta: ztks@beltinci.si
Splet: www.ztk-beltinci.si

Prireditve