KONTAKT IN OSEBNA IZKAZNICA

Predstavitev

Zavod za turizem in kulturo Beltinci kot krovna občinska organizacija na področju turizma in kulture skrbi za načrtovanje in izvajanje promocije kulturne in turistične ponudbe občine Beltinci, za pospeševanje razvoja in trženje obstoječih ter novih produktov, kot pomembnega dela celovite turistične ponudbe pokrajine ob Muri.

Osebna izkaznica

Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Mladinska ulica 2
9231 Beltinci


Ustanovitelj: Občina Beltinci
Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Pravna oblika: Javni zavod
Šifra dejavnosti: 91.030
Upravni odbor: namestnik predsednika: Marijan Zver
Člani: Jožef Ferčak, Elizabeta Zadravec, Jožica Jakob, Tina Smodiš, Jožica Slavinec
Direktor: Gabrijela Küzma, direktorica

Matična številka: 1994255
Davčna številka: SI73508438
Podračun pri UJP: SI56 0120 2600 0000 069

Naslov

 
Prireditve