PREDSTAVITEV ZTK BELTINCI

Vizija in poslanstvo ZTK Beltinci

Zavod za turizem in kulturo Beltinci (v nadaljevanju zavod) kot krovna občinska organizacija na področju turizma in kulture skrbi za načrtovanje in izvajanje promocije kulturne in turistične ponudbe občine Beltinci, za pospeševanje razvoja in trženje obstoječih ter novih produktov, kot pomembnega dela celovite turistične ponudbe pokrajine ob Muri.

Vizija razvoja turizma in kulture v občini Beltinci je izvirna , kakovostna in atraktivna ponudba pod krovno blagovno znamko Beltinci 100 % PANONIA, ki vsebuje:

 • veliko gostoljubnosti in šarma, doživetje spontanosti našega okolja,
 • pomembno afirmacijo naravnih znamenitosi in kulturne dediščine (etno- in ekoelementi),
 • izkoriščanje inovativnih priložnosti in kakovostne storitve za sprejemljivo cenoaktivno podporo novim poslovnim zamislim,
 • povezovanje storitev v kompleksno ponudbo.

Poslanstvo zavoda je pozicionirati občino Beltinci kot turistično destinacijo z izvirno in prepoznavno kulturno identiteto, z natančno določenimi primerjalnimi in tekmovalnimi prednostmi ter tako turizmu v pokrajini ob Muri konkretno pomagati pri trženju celovite ponudbe.

Temeljni cilji ZTK Beltinci

 • Vzpostavitev prepoznavnosti občine Beltinci kot zanimive turistične destinacije.
 • Razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev občine Beltinci in ki bo privlačna za domače in tuje obiskovalce.
 • Vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev.
 • V razvoj in promocijo turistične ponudbe vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom.

Področja delovanja ZTK Beltinci

 1. Nova organiziranost turizma in kulture v občini Beltinci s turistično-informativno pisarno v beltinskem gradu
 2. Oblikovanje celovite turistične in kulturne ponudbe občine Beltinci
 3. Razvoj, trženje in promocija izletniške destinacije »Otok ljubezni« v Ižakovcih
 4. Razvoj in kakovost turistične in kulturne ponudbe občine Beltinci
 5. Promocija, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi
 6. Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
 7. Promocija in trženje celovite turistične in kulturne ponudbe občine Beltinci
 8. Informiranje obiskovalcev
 9. Agencijska dejavnost
 10. Povezovanje in koordinacija dejavnosti turističnih, kulturnih idr. društev v občini Beltinci

Galerija slik

Prireditve