Loading Dogodki

« Vsi Dogodki

 • Ta dogodek se je zgodil v preteklosti.

NAGRADNI NATEČAJ ZA LOGOTIP ZA “OTOK LJUBEZNI”

3. aprila 0:00 - 5. maja 0:00

Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci, Občina Beltinci in Krajevna skupnost Ižakovci

 

razpisujejo

 

NAGRADNI NATEČAJ ZA LOGOTIP ZA “OTOK LJUBEZNI”

 

 

TEMA NATEČAJA

Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci razpisuje nagradni natečaj za izdelavo logotipa, ki bo predstavljal turistično točko Otok ljubezni.

 

OBJAVA NATEČAJA

Natečaj bo objavljen na spletni strani Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci in na spletni strani Občine Beltinci.

 

TRAJANJE NATEČAJA

Natečaj bo trajal od 3. aprila do vključno 5. maja 2020.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Na natečaju lahko sodelujejo tako fizične kot pravne osebe.

 

VSEBINA NATEČAJA

Naročnik natečaja s pomočjo natečaja išče idejno rešitev za boljšo prepoznavnost turistične točke-logotip. Izbrani logotip bo predstavljal turistično točko kot uradni simbol in se bo uporabljal za različne poslovne in promocijske namene: elektronska pošta, dopisi, vabila, letaki, brošure, spletna stran, družabna omrežja itd.

 

KRATKEK OPIS TURISTIČNE TOČKE »OTOK LJUBEZNI«

Turistična točka »Otok ljubezni« se nahaja v neposredni bližini kraja Ižakovci ob reki Muri.

Mura velja med ljubitelji narave za nekaj posebnega, mističnega in skoraj eksotičnega. Pravijo, da Mura je taka reka, da se najprej hodi k njej, potlej pa se jo nosi s sabo.

Še pred nekaj desetletji je na Muri delovalo preko 40 plavajočih mlinov, ki so energijo za mletje pridobivali iz reke in jo preko vodnih koles prenašali na mlevne dele mlina. Mlin v Ižakovcih je izdelan leta 1999 po izvirnih načrtih, ostalih po enem od nekdanjih mlinov na Muri. Mlin je v celoti iz lesa. Skupaj z velikim mlinskim kolesom stoji na dveh čolnih (kumpih). V prostorih mlina je posebna soba za mlinarja, ki v mlinu melje ajdovo, rženo, pšenično, pirino in koruzno moko.

Brod v Ižakovcih in brod v Melincih sta dva od skupno štirih brodov, ki še vozijo po reki Muri v Sloveniji. Brod sestavljata dva plitva čolna (kumpa), povezana s povezovalno in nosilno ploščadjo, na kateri je brodarjeva hiška. Ploščad z ograjo je pripeta na jekleno medobrežno vrv, po kateri teče škripec z obesno vrvjo. Brod se preko reke pomika s pomočjo rečnega toka.

V brežni hiši je na ogled postavljena stalna razstava o büjraštvu. Razstavljeni so predmeti in orodje, ki so ga nekoč büjraši uporabljali pri svojem delu. Büjraši z naravnimi sredstvi iz lesa vrb, topolov, jelš spletajo butare – pauše. Ob poškodovano brežino zabijajo kole, zlagajo plast butar – pauš, vozijo gramoz za učvrstitev, vse nekajkrat ponovijo, da dobijo kompaktno in masivno gradnjo, ki jo čvrsto zvežejo z jekleno žico …

Po 1. svetovni vojni se je začelo veliko povpraševanje po lanu, saj je primanjkovalo surovin za izdelavo oblačil. Tako so ljudje v Dolinskem predelu Prekmurja začeli množično pridelovati lan in ga tudi ročno predelovati. Na novo so lan v Ižakovcih za potrebe turističnih in kulturnih prireditev začeli pridelovati po letu 1992. V tkalski delavnici ženske – imenovane Skupina lan, prikazujejo potek predelave lanu, prejo lanu in tkanje.

Reka Mura ponuja neizmerne užitke za vse ljubitelje kolesarjenja, sprehodov, vodnih doživetij.

Tradicionalna kulturna in zabavna prireditev »Büjraški dnevi« v mesecu avgustu ohranja kulturno dediščino in ljudsko izročilo. Posvečena je spominu na življenje in delo ljudi, ki so skozi desetletja živeli in se spopadali z večkrat nemirno reko. Prireditev spremlja pester kulturni in zabavni program.

LOGOTIP

Kriteriji za izbor:

 • lahka prepoznavnost in nezamenljivost;
 • likovna čistost in originalnost;
 • vsestranska uporabnost;
 • enostavna zapomljivost logotipa.

Logotip mora vsebovati:

 • vektorsko obliko na formatu A4 (shranjen kot pdf datoteka);
 • barvno (max 4 različne barve) in črno-belo različico logotipa;
 • izbor tipografije;
 • izbor barvne sheme (CMYK protokol);
 • poleg grafične rešitve mora predlog vsebovati tudi idejne rešitve za dopis, vizitke, publikacije, majice;
 • opis idejne rešitve do 1200 znakov s presledki.
 • Vsebuje naj elemente reke Mure, plavajočega mlina, simbol ljubezni

 

Vsak udeleženec lahko v tem sklopu natečaja sodeluje z največ dvema rešitvama. Vsaka rešitev mora biti celostna in mora vsebovati vse zgoraj zahtevane elemente.

 

STROKOVNA KOMISIJA

Tričlansko komisijo za ocenjevanje predlogov sestavljajo:

 1. predstavnik KS Ižakovci
 2. predstavnik Občine
 3. predstavnik ZTKŠ Beltinci

 

NAGRADA IN AVTORSKE PRAVICE

Naročnik bo glede na odločitev komisije obvestil avtorja izbranega natečajnega predloga v spodaj določenem roku. Avtorju oziroma avtorjem izbranega natečajnega predloga bo naročnik podelil denarno izplačilo v višini 300,00 €.

Nagrada je v bruto znesku in vsebuje odkup materialnih pravic za uporabo idejne rešitve. Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice in se ga smiselno navaja kot avtorja logotipa. Nagrada je izplačljiva v roku 30 dni po objavi rezultatov.

V primeru da nobeno od prejetih del vsebinsko in kakovostno ne ustreza, si strokovna komisija pridržuje pravico, da nagrado ne podeli.

Sodelujoči naročniku neodplačno, časovno in krajevno neomejeno dovoljujejo javno objavo njihovih del. Sodelujoči z oddano prijavo za sodelovanje v natečaju soglašajo, da v primeru, da bodo izbrani za nagrado, na naročnika prenesejo vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice prijavljenega izdelka (v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah). Naročnik lahko avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega dela uporablja izključno in neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe ter za vse potrebe z naročnikom povezanih oseb v Sloveniji in tujini.

Naročnik lahko pridobljene pravice prosto in samostojno prenaša na tretje osebe. Naročnik lahko avtorsko delo ali njegov del spremeni (predela ali priredi), brez kakršnekoli obveznosti do avtorja in lahko tako spremenjeno delo neomejeno uporablja. Kot predelava ali sprememba avtorskega dela (posameznih elementov ali celote) se štejejo spremembe, ki jih izvedejo organizatorji, dodajanje novih ali spremenjenih oznak, dodajanje znamk in znakov, uporabo posameznih elementov v drugih komunikacijskih produktih in orodjih. Moralne avtorske pravice na avtorskem delu so in ostanejo izključno avtorjeve.

 

ODDAJA NATEČAJNIH PREDLOGOV

Zadnji rok za oddajo natečajnih predlogov je 5. maj (do polnoči) po elektronski pošti na: ztks@beltinci.si z zadevo »Natečaj logotip OTOK LJUBEZNI. Predlogu dodajte izpolnjeno prijavnico in izjavo z vsemi zahtevanimi prilogami.

Strinjanje s pravili: Sodelovanje na natečaju pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenimi pravili.

 

OBJAVA REZULTATOV

O izbiri bodo avtorji obveščeni preko elektronske pošte najpozneje do 15.05.2020.

Rezultate natečaja bo naročnik objavil najpozneje do 31.05.2020 na spletni strani zavoda in na socialnih omrežjih.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v natečaju sodelujoči soglašajo, da naročnik natečaja hrani in obdeluje njegove osebne podatke za namen izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatna pojasnila (PDF verzijo prijavnice) v zvezi z natečajem dobite na elektronski pošti:  gabrijela.kuzma@beltinci.si

 

Razpisna dokumentacija:

 • prijavnica in izjava za natečaj.

 

Vljudno vabljeni h kreativnemu natečaju! 

 

PRIJAVNICA NATEČAJA ZA LOGOTIP ZA “OTOK LJUBEZNI”

Izpolnjeno in podpisano prijavnico in izjavo v skenirani obliki je potrebno priložiti idejnemu predlogu za logotip in poslati najpozneje do 05.05.2020 na elektronski naslov ztks@beltinci.si.

 

 

 

Ime
Priimek
Naslov
Davčna številka
Elektronska pošta

 

 

 

IZJAVA

Ime in priimek: _________________________________________________________

 izjavljam, da je izdelek moje lastno, avtorsko delo,

 izjavljam, da izdelek še ni bil javno predstavljen ter

 izjavljam, da dovoljujem javno objavo.

 

Kraj in datum:

Podpis avtorja:

 

 

 

 

Podrobnosti

Začetek:
3. aprila 0:00
Konec:
5. maja 0:00
Dogodek Categories:
,

Prizorišče

Beltinci, 9231 Slovenija + Google Map
Prireditve